Surrealisme cargolaire. Celler del Sindicat. Divendres, 10, 15.30 i 19 h; dissabte, 12, 18 i 20 h. Tots els pú blics.