Per què creieu que l'Anònima compleix totes les condicions per ser una fàbrica de creació?

Té diversos espais prou polivalents per als requeriments de la creació. També, d'adequats per a projectes com tallers cooperatius, que requereixen més espais oberts. Després, les oficines, que permetrien treballar la indústria creativa, i altres com els garatges o les carboneres, que tenen un encant especial.

Quins requisits calen per crear?

Primer, els espais. Que puguin generar i ser un punt de trobada. És necessari que n'hi hagi un que condensi al màxim aquestes activitats, i això ho aporta l'Anònima. Ser al centre de la ciutat i tenir teixit social al costat també permet que hi hagi més interrelació que no pas en un lloc aïllat. També és clar que té una estètica i una personalitat que et convida a repensar el patrimoni industrial en clau creativa com s'està fent a arreu d'Europa i també a tot el món.

L'Anònima és, doncs, una oportunitat?.

Absolutament. És l'oportunitat per fer un pas endavant sobretot en cultura i empresa creativa. Ha de generar una referència al territori. No només és el Centre Històric, no només Manresa, no només el Bages. Va més enllà. És l'oportunitat de planejar un projecte que no és complicat ni requereix grans inversions, sinó de gent disposada a treballar.