Cal remarcar el rètol de fusta i diversos elements destacables originals a l'interior, com les motllures, un relleu amb motius florals de guix i una pintura al·legòrica.