A Guardiola, construït el 983 i destruït el 1428 per un terratrèmol. Refet amb arquitectura contemporània.