En terme de Cercs, obra cabdal de l'arquitectura preromànica. Destaquen les pintures murals de l'interior.