El Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la sentència de l'Audiència Nacional del 2 de juny del 2016, que va acordar la transferència a la Generalitat de determinats documents custodiats a l'Arxiu General de la Guerra Civil, a Salamanca. Es tracta de documents que ha estaven identificats per la comissió mixta Estat-Generalitat però que encara no havien estat entregats als seus legítims titulars, ja sigui persones físiques o jurídiques. Aquesta comissió va ser creada per la llei del 2005 de restitució a Catalunya de documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil. El TS ha desestimat el recurs de l'advocat de l'Estat que argumentava que es tracta de documents de persones jurídiques suprimides o desaparegudes com Socorro Rojo Internacional, la Unión Patriótica o Solidaridad Antifascista. I, per tant, al·legaven que no era possible que els propietaris originals o els seus successors els poguessin recuperar. En canvi, l'Audiència Nacional primer i ara el Tribunal Suprem donen la raó a la Generalitat ja que la llei estableix que els documents identificats per la comissió mixta han de ser transferits a la Generalitat per a la seva restitució als propietaris.