Va existir Homer? Poques preguntes han generat tanta especulació i debat perquè no consta cap prova documental de la seva existència més enllà de l'atribució de l'autoria de la Ilíada i l' Odissea. L'hel·lenista Jaume Pòrtulas, autor de l'estudi sobre les traduccions dels poemes homèrics al català que s'inclou en l'edició de la Ilíada que publica Adesiara, considera que «la qüestió homèrica és un tema traïdor de parlar-ne. Tenim un resultat i a la gent li agradaria saber com es va produir. De fet, això ho sabem de la majoria d'obres de la literatura universal».

El reconegut especialista en el món grec antic explica que, «pel que sembla, d'entrada, el poema va ser produït oralment, però no sabem qui el va produir, ni com. I no podem discutir si va ser o no l'autor Homer perquè, senzillament, no ho sabem». Pòrtulas afegeix que, en tot cas, «aquest poeta primigeni és una figura auroral, un avantpassat mític a qui, segons notícies datades al segle IV aC, es va atribuir la Ilíada, l' Odissea i altres poemes que hem perdut».

Sobre el moment de creació, l'expert considera que hi ha debat entre el segle VIII aC i el VII aC, però «tenim més autoritat per inclinar-nos per aquesta segona opció». En tot cas, però, «tot això és innecessari per poder apreciar la Ilíada».

Francesc J. Cuartero, per la seva part, autor de la introducció de l'edició que aquí ens ocupa, explica que «el text de la Ilíada i l' Odissea és ofert pels còdexs medievals dividit en 24 cants o rapsòdies». Pòrtulas precisa que «els manuscrits més antics daten dels segles VIII-IX dC, tot i que hi ha uns quants fragments d'abans del VIII». I, fins i tot, s'han localitzat trossos esparsos i aleatoris en papirs abandonats en algun moment en abocadors a Egipte. «El miracle és que ens hagin arribat els poemes fins avui en dia», exclama Pòrtulas.

La Ilíada que ha publicat Adesiara és la primera traducció al català del segle XXI. L'anterior data del 1997: la va publicar Proa escrita pel mossèn Manel Balasch, segona versió d'una primera temptativa que va aparèixer el 1971.