5 anys

76,4 %

L'ús del català creix lleument en l'àmbit comercial i s'estanca a les entitats bancàries i a l'Administració de l'Estat. Es constata una lleugera remuntada de l'ús del català amb amics (61,5 %), veïns (59,3 %) i companys de feina (64,0 %), però baixa amb els companys universitaris (70,3 %).

42 %

El castellà l'utilitza un 93,2%. El 18,6% de la població fa ús d'alguna altra llengua.