Professora del departament d'interpretació i pràctica escènica. Secretària d'EAEM.

Professora del departament d'interpretació.

Coordinador pedagògic de l'EAEM i professor del departament de moviment.

Professora del departament de veu i cant.

Professor dels departaments d'interpretació i teoria, i director de l'EAEM.

Professora del departament de veu i cant.

Professora del departament de teoria.

Professor del departament d'interpretació, moviment i pràctica escènica.

Professor del departament de moviment.

Professora del departament de veu i cant.

Professor del departament de formació. Professora del departament de formació.

Professora del departament de veu i cant.

Professora del departament de moviment.

(Llista del professorat confirmat)