? El període baixmedieval va ser clau per a la configuració de la Barcelona que coneixem avui en dia. Com a complement de l'exposició del Saló del Tinell, i de forma simultània, la capella de Santa Àgata acull una altra mostra presidida per un gran maqueta a escala 1:1.000 de litoral de Barcelona.

El projecte vol fer reflexionar sobre la conquesta del litoral durant els segles XX i XXI i quina és la relació que hi ha de tenir la ciutat a partir d'ara. Un cop les muralles van anar a terra a mitjan segle XIX, la proximitat entre Barcelona i el mar va topar novament amb una altra paret, aquest cop les vies del tren. Així, en el darrer segle i mig, la ciutat ha tingut un vincle d'amor i odi cap al seu litoral, transformat per les actuacions dutes a terme en les darreres dècades en aquest front marítim.