10.000

Els darrers anys, l'activitat pròpia del Casal Familiar Recreatiu, sumada a la de diferents entitats, ha portat a l'equipament del carrer Sabateria una mitjana de 10.000 espectadors anuals. El finançament públic ordinari només representa el 5,5 % del pressupost.

163.000

El rentat de cara de la sala i, en especial, les millores de la nova climatització han sumat 163.000 euros: 30.000 de l'Ajuntament de Manresa, via subvenció; 45.000 de la Generalitat; 19.000 d'aportacions privades d'empreses i particulars, i la resta d'un préstec de l'entitat.