Més de seixanta il·lustradors i autors de còmic (Gallego y Rey, Oriol Malet, Belén Ortega, Moebius...) reten homenatge al petit gal i els seus veïns. Preu: 19,99?