El món sorgit de la Segona Guerra Mundial es posa en qüestió i als anys 70 entra en escena una generació que pren consciència del seu cos com a plataforma d'expressió per qüestionar els rols femenins.

El futur serà feminista o no serà: la reivindicació de la lluita per la igualtat entre homes i dones s'imbrica amb altres moviments que reclamen un canvi de paradigma per aspirar a un futur millor, com l'ecologisme.

Segarra diu que la llibertat és poder triar: ser un home masculí, una dona femenina o qualsevol altre cosa. El gènere és una construcció social i l'esquema binari home-dona no explica totes les possibilitats.