El llibre no ha pogut encabir tot el material que els autors van recopilar. Però, aquestes imatges, cartells, records o anècdotes recollides veuran la llum al blog r ecordsdelconservatori.cat. En aquest blog es publicarà tot aquest material i també el que es pugui recollir a partir d'ara, de manera que aquest sigui un llibre viu. L'accés al blog es pot fer directament a recordsdelconservatori.cat o bé a través del codi QR que apareix imprès a la pàgina dels agraïments del llibre. S'inclourà una base de dades amb les fins ara 3.000 activitats celebrades al llarg de 140 anys.