El burofax que va rebre Joan Pinyol per assistir a Madrid a la reunió li va arribar el mateix dia per «un problema de correus». Tot i això, diu, després de posar-s'hi en contacte ho van resoldre via cor-reu electrònic.