La premsa juga un paper clau per garantir el dret a la informació i el desenvolupament en les societats democràtiques i, a més, contribueix de manera rellevant a l'economia. Així es desprèn d'un informe presentat aquest dimecres a Madrid i elaborat per la consultora Deloitte per l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), encapçalada per Javier Moll, president de Prensa Ibérica, empresa editora d'aquest diari. El sector, segons l'estudi, va aportar 6.231.000 d'euros de riquesa el 2018, dels quals 5.222.000 corresponen a la seva contribució al PIB espanyol i la resta es produeixen a l'exterior, i va generar 36.333 llocs de treball, dels quals 31.064 s'ubiquen a Espanya.

"Estem sortint d'una crisi molt dura, però les dades demostren que estem forts i ens espera un gran futur", ha apuntat Ramon Alonso, director general de l'AMI, després de subratllar que els mitjans són percebuts per la societat com el "garant que la democràcia és real". Per la seva banda, Concha Iglesias, directora de mitjans de Deloitte, ha apuntat que la premsa "ha passat una etapa molt complicada per la crisi, però el que ve ara és recollir els fruits de tot el que s'ha fet" gràcies al fet que ha sabut defensar la qualitat dels seus continguts.

Un terç del PIB cultural

Com és habitual en aquest tipus d'anàlisi, el document té en compte tant els impactes directes (grups de premsa, distribuïdores, plantes d'impressió no pertanyents a editores, i punts de venda) com els indirectes (proveïdors) i induïts (consums dels llars). Per cada euro de producció directa, se'n generen 6 d'addicionals en la resta de l'economia, i per cada ocupació directa, cinc llocs de treball. A partir de l'estudi d'uns 80 grups editorials espanyols, es constata que el sector suposa un terç del PIB de la indústria cultural i creativa, en la qual s'enquadra l'activitat de la premsa. Els grups de mitjans, en concret, són el principal contribuïdor de l'aportació del sector: representen el 71% de la riquesa generada i el 60% dels llocs de treball.

L'activitat de la premsa també té una contribució positiva a les arques públiques. Amb dades d'una mostra representativa, Deloitte estima que les empreses del sector van pagar 49,2 milions d'euros en impostos l'any passat, entre els abonats directament (principalment el de societats, amb una taxa del 29%, superior al tipus nominal del tribut del 25%) i els recaptats pel sector públic (IRPF i IVA).

Per posar-ho en perspectiva, la quantitat equival al 7,77% de la seva xifra de negoci, la venda en un any de 32.842 exemplars o el 6% del que recapten les autonomies pels impostos cedits per l'Estat. A això caldria sumar-li una contribució tributària indirecta d'uns 15,5 milions d'euros, així com els potencials gravàmens sobre serveis digitals que estan en estudi, que podrien suposar altres 2,7 milions.

Credibilitat

L'informe, en qualsevol cas, subratlla que el "major valor" aportat per la premsa és de caràcter sociocultural. El sector és percebut com un "garant de la credibilitat", ja es tracti de diaris de difusió nacional, regional o digital, en un moment en què l'ascens de les 'fake news' ha elevat la preocupació per la veracitat dels continguts. La premsa és el mitjà que més confiança genera per davant de la televisió i la ràdio, segons l'informe Digital New Report ES 2018. A més, els diaris van obtenir una mitjana de set punts sobre deu en una enquesta sobre credibilitat realitzada per 'Reuters'.

L'estudi destaca que el sector contribueix activament al "desenvolupament cultural, el foment de la marca Espanya i la transparència". Juga, en aquest sentit, un important paper vertebrador de país, ja que facilita "acostar" les institucions i organismes públics als ciutadans i fomenta l'"educació i els valors cívics". Prova d'això és la distribució dels seus continguts: el 38% és actualitat, el 30% cultura, el 8% economia i el 24% opinió i serveis. També ho és que cobreix el 100% del territori espanyol, gràcies a les seves 250 edicions estatals i regionals, que li permeten atendre al que més interessa als ciutadans i recollir l'opinió de tots els actors, el que genera cohesió social i fomenta el creixement regional.