De Josep Alert. Ressegueix la petjada dels jueus a la ciutat de Barcelona des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. Traduïda a l'anglès.

De Josep Montoya. 17 itineraris per descobrir l'empremta francesa en llocs emblemàtics de la ciutat, com Santa Maria del Mar i el Paral·lel. Traduïda al francès.

De Josep Montoya. Des dels seus orígens com a colònia de Roma, nombrosos episodis han unit Itàlia amb Barcelona: romànic llombard, comtesses i reines...

De Joan M. Serra. En aquests itineraris s'aprofundeix en la relació secular que ha mantingut la ciutat i les terres d'Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda.

De Joan M. Serra. La història de Barcelona a partir de la intensa relació amb el Magrib des de l'època romana fins a l'episòdica amb Etiòpia.

De Joan M. Serra. Un volum que posa en relleu les relacions dinàstiques, artístiques i comercials al llarg dels segles. Ja és a punt la traducció alemanya de la guia.