A càrrec de Xavier Costa. Divendres, 29 de novembre. 19 hores.

A càrrec de Jaume Bernades i Josep Sánchez. Divendres 13 de desembre. 19 h

A càrrec del pare Gabriel. Divendres 24 de gener a les 19 hores.

A càr-rec de Carles Freixes. Divendres 14 de febrer a les 19 h.

A càrrec de Dolors Santandreu. Divendres 13 de març. 19 h.

A càrrec de Toni Puig. Divendres 27 de març a les 19 hores.