Manresana d'Equipaments Escènics ha fet una petita prospecció amb els compradors registrats el 2019 que van voler «deixat les dades». Es tracta d'aproximadament un «20 %», explicava Basomba, que remarcava que no és «una foto exacta» però sí que «significativa per analitzar qui ens compra». D'aquesta manera, de les dades aportades per 12.028 compradors i centrades en la procedència, el 59% de les persones que van assistir a alguna de les funcions dels equipaments municipals són de fora de i el 41% de la capital del Bages.

Dels 11.708 registres quant al gènere, el 66% de les compradores són dones i el 34% homes. I, finalment, dels 10.141 registres dels quals es disposa de la data de naixement, el 4 % són menors de 25 anys (360); el 47 % tenen entre 25 i 45 anys (4.717); el 39 % entre 46 i 65 anys (3.968) i l'11 % són majors de 65 anys (1.096). És evident, remarcava Basomba, que la majoria d'espectadors majors de 65 anys compren les entrades a taquilla i, per tant, no sumen en els registres.

Un dels «reptes» que ahir apuntaven tant Joan Morros com Basomba era, precisament, la necessitat d'atraure públic jove al teatre, un «problema» al qual s'enfronten la majoria d'equipaments «aquí i a Europa». Segons Morros, l'argument «econòmic» s'ha intentat resoldre per diverses vies: a banda de la consolidada programació de Platea Jove (5 euros), amb una aposta per espectacles a 6 euros per a menors de 25 anys que poden tenir interès pedagògic. Aquest primer semestre del 2020 amb obres com Maleïdes guerres, Estat Decepció, La rambla de les floristes, La Plaça del Diamant, Yerma, Rey Lear o Viejo amigo Cicerón.