? L'exposició sobre «La cua de palla» ha reunit dos grans especialistes en literatura popular. D'una banda, Joaquim Noguero -que signa també la mostra sobre el fenomen dels bolsilibros, encara en curs a Sabadell-, que ja fa nou festivals BCNegra que és responsable de l'exposició inclosa en el programa d'actes. I, d'altra, Jordi Canal, que es va jubilar fa poc més d'un any de director de la biblioteca La Bòbila de l'Hospitalet de Llobregat, on va conrear un gran fons de novel·la negra. A més, és autor de diversos assajos sobre el gènere.