El govern de la Generalitat posarà en marxa, juntament amb l'Institut Català de les Finances, una línia de préstecs de deu milions d'euros, a interès baix, per finançar les necessitats de les empreses del sector cultural i dotar-les de liquiditat davant la crisi per la pandèmia del coronavirus. Es tracta d'una de la vintena de mesures que han proposat aquest divendres el president català, Quim Torra, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, durant una reunió mantinguda a través de videoconferència amb representants de l'àmbit de la cultura, des del cinema, el teatre i el llibre, fins a la dansa, el circ, els ateneus i els castellers, entre d'altres.

Són propostes, segons els dos mandataris polítics, que tenen com a objectiu «protegir el sector cultural i minimitzar els perjudicis causats per la Covid-19», i que se sumen a les preses per l'Ajuntament de Barcelona, que convocarà una subvenció extraordinària d'un milió d'euros i destinarà un altre milió per a les biblioteques de la ciutat.

L'import dels préstecs de la Generalitat oscil·larà entre els 20.000 i els 300.000 euros, amb un termini de retorn de cinc anys i «fins a un any de carència», i el departament de Cultura assumirà el 80% «del risc viu de totes les operacions». A més a més, no es «revocaran» les subvencions concedides aquest any o anteriorment per la «no consecució de la finalitat de l'activitat objecte d'ajuda», ni s'exigirà als beneficiaris «un percentatge mínim de la despesa realitzada i justificada respecte del cost total».

En ambdós casos, la subvenció a «atorgar finalment s'ajustarà a la despesa que el beneficiari hagi realitzat o realitzi efectivament». Una altra mesura serà ampliar els terminis establerts per a la realització de les diferents activitats o de justificació de les subvencions concedides.

Així mateix, en el cas de la cancel·lació dels diferents espectacles que aquests dies s'havien de dur a terme, es «garantirà l'aportació del departament de Cultura, amb l'0bjectiu d'evitar perjudicis addicionals en les companyies contractades, amb prioritat a les companyies catalanes, mitigant la caiguda de les contractacions i les afectacions per als treballadors de l'esdeveniment i els proveïdors externs».

La Generalitat té previst «analitzar i aplicar mesures compensatòries per a la contractació dels artistes programats en aquests mercats, prenent com a paràmetre les contractacions del 2019».

Ajudes al sector del llibre

Pel que fa al foment de la lectura i les biblioteques públiques, el Govern català proposa «reforçar» la línia dedicada a la compra de llibres del Servei de Biblioteques de la Generalitat, «mantenir» el calendari d'adquisicions per ajudar a minimitzar l'impacte de la Covid-19 al sector del llibre i «incrementar» la compra de llicències per a llibres electrònics, així com «facilitar» als ajuntaments el manteniment dels seus programes de compra en llibreries. De cara al Dia del Llibre, donarà suport a la jornada que s'organitzi a l'estiu, així com a totes «aquelles iniciatives del món de la cultura que busquen acompanyar la ciutadania» en dies de confinament.

Tot el paquet de mesures, que s'ha de tramitar i basar-se en diferents instàncies, serà d'aplicació «sempre que la suspensió i/o reducció de l'activitat cultural programada s'hagi produït durant el període temporal declarat com a estat d'alarma i derivi, per tant, d'una causa de força major».

Està previst que es creï una taula de treball amb la resta de les administracions públiques per tractar sobre les diferents ajudes. Els representants del sector, segons la Generalitat, han demanat especialment que es «garanteixi» la reprogramació de les activitats i que no es cancel·lin, alhora que han agraït el suport.