Una de les derivades de l'aturada gairebé global és el confinament de les obres d'art que uns museus es presten als altres. El Museu de Montserrat ha explicat a aquest diari que a hores d'ara té unes peces cedides en una exposició al Japó que no podran tornar fins que s'aixequi la situació d'excepcionalitat que s'està vivint arreu del planeta. De la mateixa manera, el centre abacial també té en pausa el préstec d'una altra obra que havia de marxar temporalment cap a París. Aquests dies, com la resta de museus del país, el de Montserrat té les portes tancades i l'activitat paralitzada. Es realitza un treball de manteniment amb uns serveis mínims comuns per tot el santuari i es té cura, com és preceptiu, del manteniment de les condicions climàtiques, imprescindibles per la conservació de les obres. Pel que fa a la temporada d'exposicions temporals -en curs hi ha les d'Àlex de Fluvià (a la foto) i Jordi Isern-, a hores d'ara els responsables del museu estan a l'espera que tot es normalitzi per definir el calendari.