La pràctica totalitat de les associacions que agrupen tot el teixit cultural espanyol proposen al Govern central 52 propostes per fer front, entre d'altres, a la suspensió, entre març i maig 2020 d'unes 30.000 funcions, el que suposarà unes pèrdues superiors als 130 milions d'euros i que podrien incrementar-se.

En aquest document conjunt les 33 associacions signants reclamen a les administracions, a través de 52 propostes, una bateria de mesures extraordinàries que permetin afrontar els efectes derivats de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

En concret, la bateria de mesures proposades inclou un programa d'accions en àmbits com la contractació pública i altres relacionades amb la Seguretat Social, el finançament empresarial, les relatives a les subvencions públiques, els impostos i altres encaminades al foment del sector.

Les associacions professionals demanen la "reprogramació" de les actuacions suspeses temporalment, el pagament anticipat d'almenys una part de les actuacions ajornades i l'execució íntegra del pressupost de despesa en arts escèniques consignat per part de les diferents administracions públiques per a aquest exercici 2020.

Així mateix, reclamen la revisió i modificació dels programes que impulsen les xarxes autonòmiques d'exhibició i PLATEA, l'abonament immediat de les factures de serveis prestats, la formalització de les actuacions ajornades i un aclariment sobre l'extensió del "concepte de força major en els contractes públics".

I ho fan perquè el sector cultural, a més, encara no s'ha "recuperat econòmicament de l'impacte de la crisi del 2008" i "bona part de la producció se situa en mans de petites empreses, col·lectius, o autònoms per als quals el marge de benefici és un desideràtum inabastable. A més a més, els recursos financers del conjunt del sector són molt petits".

El document reconeix també que, malgrat que s'han presentat "mesures econòmiques audaços i extraordinàries", aquestes no són prou "específiques" ni garanteixen una resposta adequada per a un sector al qual el caracteritza la seva "estacionalitat" i "intermitència".

L'actual model de repartiment competencial en matèria cultural, afegeixen, "pot diluir les responsabilitats sobre la nostra situació en tots els nivells administratius".

Les entitats signants sumen altres reivindicacions, com la modificació en les quotes a la Seguretat Social (tant per als autònoms com per als treballadors), i l'ajornament del pagament d'aquestes quotes durant un temps després de la represa de l'activitat. De forma complementària, consideren vital "permetre la compensació per pèrdua a les empreses i professionals autònoms del sector artístic sense haver d'acreditar una reducció significativa".

En aquest mateix capítol, proposen "l'accés al subsidi per desocupació per a aquells treballadors de la cultura, que acreditin, almenys, la realització de 20 actuacions l'últim any i/o que acreditin una cotització en el termini dels últims 6 anys o des de l'última sol·licitud d'alguna prestació d'atur, equivalent a 80 dies cotitzats en alta o alta assimilada".

I també sol·liciten que s'agiliti el pagament de les subvencions concedides, que s'imposin criteris de flexibilitat en les convocatòries que estan actualment en fase d'execució i/o de justificació, un increment de les partides destinades a les subvencions públiques i que es procedeixi a la convocatòria de les subvencions corresponents a 2020 contemplant la situació actual.

Pel que fa a la modificació de les convocatòries en marxa reclamen la necessitat de la seva adequació el context actual a través de diverses disposicions; reutilitzant els fons romanents de les ajudes a gires i a festivals per a d'altres línies, i considerant que "les funcions realitzades dins el programa PLATEA comptin dins dels ajuts a gira".

La reducció de l'IVA i IGIC en el preu de les entrades i les contractacions artístiques, l'ajornament del deute tributari, la reducció de l'impost de societats, la reducció de l'IBI durant diversos exercicis fiscals i de les taxes d'ocupació de la via pública per a les arts i els/les artistes de carrer són altres de les mesures que consideren oportunes en aquesta situació d'excepcionalitat.

Pel que fa a les accions exposades en el capítol de foment del sector, el document se situa en un escenari a mig termini, en què la reobertura d'espais i la tornada a la producció d'espectacles i esdeveniments "posarà una vegada més de manifest les difícils circumstàncies que el sector ja va patir després de la crisi de l'any 2008.

Algunes de les entitats que integren la Taula de el sector de les Arts Escèniques i la Música/Covid-19 són l'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya, l'Associació de Directors d'Escena d'Espanya, l'Associació d'Empreses de Circ de Creació, la Associació de Promotors Musicals, l'Associació de Teatres, Festivals i Temporades d'Òpera i la Plataforma Estatal per la Música i la Unió d'Actors i Actrius.