Les persones consultades coincideixen que cal que les administracions s'impliquin en el rescat del sector cultural i, alhora, que hi hagi un canvi social i que es doni a la cultura la consideració de bé essencial.