? En la darrera edició de la festa major, es van exhaurir els 900 tiquets que es van posar a la venda per a les visites a la Manresa desconeguda dedicades a conèixer millor el patrimoni local de l'arquitectura de la pedra seca. Jaume Plans és des de fa anys un dels grans estudiosos d'aquesta tècnica constructiva que es feia servir per construir tines i bar-raques (de vinya, sobretot), ja que d'aquestes darreres n'hi ha 350 inventariades al terme de la capital bagenca. La pedra seca, però, també es va usar durant segles per fer camins empedrats, feixes per separar camps i anivellar terrenys en terrasses, ponts, cisternes i, fins i tot, pous de glaç on cabien ben bé fins a una vintena de persones.