La idea inicial, i que no es descarta, era fer una publicació en paper, i així ho explicíten amb el disseny de 40 pàgines. Però el pressupost va obligar a fer el format digital ( revistamus.com). Per oferir continguts «extensos i de qualitat» es planteja una periodicitat trimestral. I «era clar que el primer número havia de ser gratuït», però ja estudien «almenys un preu simbòblic, perquè la cultura s'ha de pagar».