Manresa confinada és una proposta de l'Ajuntament de Manresa a la ciutadania per participar en un recull fotogràfic de la nostra història local més recent per a recollir fotografies per a preservar en la memòria aquesta situació històrica que em viscut durant el confinament.

L'objectiu és recollir imatges del dia a dia del confinament manresà: a casa, a la feina dels serveis que han seguit funcionant, des del balcó...

Amb tots els documents gràfics recollits es preveu fer exposicions audiovisuals als equipaments culturals de la ciutat. Les exposicions s'inauguraran per la Festa Major.

Les fotografies s'han d'enviar a l'adreça manresaconfinada@gmail.com i la data límit és el proper dijous, 25 de juny.

Després de les exposicions, tota la documentació serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Bages per a conservar aquestes valuoses vivències locals provocades per la Covid-19 i passaran a formar part de la memòria manresana per estudiar en un futur com va ser la vida quotidiana dels manresans durant la pandèmia.

Aquesta iniciativa sorgida de les Biblioteques de Manresa es realitza en col·laboració amb tots els equipaments culturals municipals.