La mallorquina, vella coneguda de la fira, estrenarà nou espectacle, Saba de terrer. Homenatge al Pare Ginard, autor del Cançoner Popular de Mallorca.