El darrer curt ensenya parcialment la segona visita del general Franco a Manresa, l'1 de juliol del 1966. Rebut i aclamat al pont de Ferro. Durada: 4,38 minuts.