El conegut locutor Xarli Diego, que va col·laborar en els inicis d'aquest diari i va treballar a Ràdio Manresa, va firmar exemplars de Gràcies per la música (Pagès Ed.), on repassa la seva trajectòria.