Les imatges d'aquest curt del 1970 mostren les obres de pavimentació de la carretera de Vic, Muralla del Carme, Muralla de Sant Domènec i carretera de Cardona, als carrers de Francesc Moragas i passeig del Riu, la construcció de l'escola Bages i la piscina municipal, i la cobertura de la via dels Catalans a Santa Clara.