Curt de 1970, amb una edició «molt acurada, del qual Guitart se'n sent orgullós», que mostra les obres de pavimentació de la carretera de Vic, Muralla del Carme, Muralla de Sant Domènec i car-retera de Cardona, el carrer de Francesc Moragas i Passeig del Riu, la construcció de l'escola Bages i la piscina municipal i la cobertura de la via dels Catalans a Santa Clara. Guitart el va rodar per encàrrec de funcionaris de l'Ajuntament que, després, van regalar a l'alcalde Soldevila. Dura 22 minuts i 15 segons.