El Departament de Cultura, a través de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), i la firma KPMG han signat un conveni de col·laboració que té per objectiu ajudar les empreses culturals a afrontar els efectes de la crisi derivada de la covid-19. L'acord estableix el desenvolupament de proves i projectes pilot aplicades al sector cultural i la utilització de tecnologies d'analítica avançada per part de l'equip d'especialistes en Data & Analytics i Sector Públic de KPMG. Els àmbits d'actuació establerts en el conveni entre Cultura i KPMG inclouen el processament i la millora de materials audiovisuals, el manteniment de les distàncies físiques del públic en els espais culturals, la generació d'art i l'anàlisi de l'impacte emocional.

Amb la col·laboració del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat, aquests projectes incorporaran, entre altres qüestions, tecnologies innovadores com la intel·ligència artificial i la visió computeritzada, com a base per a l'impuls de mesures de recuperació econòmica adreçades a les empreses culturals. En el desenvolupament d'aquests projectes, que KPMG inclou en el seu programa de col·laboració i innovació KPMG Horizon 3, hi participarà un equip de científics de dades especialitzades en intel·ligència artificial, i també professionals especialistes en el sector públic. Per la seva part, l'ICEC aportarà recursos tècnics i el material necessari per a la realització de les proves.

Analítica avançada per al progrés del sector cultural

"La dataficació i l'ús de tecnologies avançades arriba amb cert retard a la cultura en comparació a la seva irrupció en altres sectors econòmics i industrials", ha reconegut el director de l'ICEC, Miquel Curanta, que considera però que l'aplicació de la tecnologia més avançada ha d'ajudar al progrés del sector cultural. "Utilitzar les més modernes tecnologies en analítica avançada, l'establiment de models predictius i la millora de l'eficiència en l'organització contribuirà a que la cultura compleixi les seves funcions, i entre elles la seva funció emocional, amb garanties d'èxit", ha pronosticat Curanta.

"L'aplicació de les últimes tendències en Data Analytics al sector cultural suposa una oportunitat rellevant per a l'impuls econòmic al sector en els moments actuals", ha puntualitzat el soci de consultoria de KPMG Jordi Oliver. "Encara som en un estadi preliminar pel que fa al tractament cognitiu de la visió computeritzada, i el seguiment continuat de la innovació tecnològica en aquest àmbit suposa un clar impuls al sector cultural", ha conclòs Oliver.