A la I Trobada Ampliada de l'Acadèmia Oberta als Mitjans de Comunicació de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, celebrada avui a la Sala Prat de la Riba de l'IEC, s'han anunciat els catorze articles nous i els disset modificats que el DIEC2 inclou en la seva versió en línia des d'avui mateix.

14 articles afegits

bifòbia

f. Aversió a la bisexualitat o als bisexuals.

cisfòbia

f. Aversió a la cissexualitat o als cissexuals.

cissexual

1 adj. i m. i f. Que se sent del sexe al qual pertany biològicament.

2 adj. Relatiu o pertanyent als cissexuals.

cissexualitat

f. Qualitat o condició de cissexual.

heterofòbia

f. Aversió a l'heterosexualitat o als heterosexuals.

interfòbia

f. Aversió a la intersexualitat o als intersexuals.

intersexual

1 adj. i m. i f. Que presenta caràcters sexuals masculins i femenins.

2 adj. Relatiu o pertanyent als intersexuals.

intersexualitat

f. Qualitat o condició d'intersexual.

lesbofòbia

f. Aversió al lesbianisme o a les lesbianes.

monosexual

1 adj. i m. i f. Que sent atracció sexual envers individus d'un sol sexe. Són monosexuals tant els homosexuals com els heterosexuals.

2 adj. Relatiu o pertanyent als monosexuals.

monosexualitat

f. Qualitat o condició de monosexual.

transfòbia

f. Aversió al transgenerisme o als transgèneres.

transgènere

1 adj. i m. i f. Que se sent del sexe oposat a aquell al qual pertany biològicament. Persones transgènere.

2 adj. i m. i f. Que no se sent del sexe al qual pertany biològicament perquè la seva identitat no s'ajusta a les categories tradicionals d'home i dona.

3 adj. [inv.] Relatiu o pertanyent als transgèneres. Col·lectius transgènere.

transgenerisme

f. Qualitat o condició de transgènere.

Les 17 modificacions: