Anna Òrrit, flauta; Ferran Torrens, oboè; Jesús Domingo, clarinet; Enric Martínez, trompa; Ramon Aragall, fagot; Benjamí Santacana i Lluïsa Vinyes, piano.

Una de les agrupacions més completes de la música de cambra: bar-reja dels sons de la fusta i el metall i del piano amb músics de casa.