La revista El Salí, fundada el 1992, renovada el 2018 i impulsada per una associació cultural i un equip periodístic que treballa de manera desinteressada, no només ha aconseguit publicar les edicions de març, abril i maig fent un esforç addicional per vèncer les dificultats imposades per la pandèmia, sinó que ha ofert als lectors un treball periodístic destacable per la seva extensió i qualitat. En els tres números, l'equip de la revista ha desplegat un cobriment detallat i exhaustiu dins del qual ha destacat una amplíssima galeria de personatges locals que han donat una visió directa del que ha estat la pandèmia al poble durant aquest període. També ha donat veu a suriencs que viuen o treballen fora del municipi, els quals han aportat un interessant contrapunt amb arrels locals. Aquest esforç notabilíssim s'emmarca en el treball de gran interès local que la revista desenvolupa de forma ordinària, amb estàndards de qualitat elevats per a una publicació no professional.