Castellterçol ja té el mapa amb l'inventari dels elements del patrimoni cultural i natural del terme. En total s'han inventariat 308 elements, dels quals el 75,65% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), el 5,19% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), el 3,90% és patrimoni documental (fons documentals i d'imatges), el 8,12% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i el 7,14% patrimoni natural (zones d'interès natural i espècimens botànics singulars). Aquest mapa l'ha realitzat l'Oficina de Patrimoni Cultural (OPC) de la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de diferents persones del municipi i de l'Ajuntament, que han aportat els seus coneixements fruit de la seva recerca.