? Publicada el 1490 a València, la novel·la «Tirant lo Blanc» és considerada una de les més grans produccions literàries en llengua catalana de tots els temps. Set anys després, es va imprimir per primer cop a la ciutat de Barcelona, i durant el segle XVI va arribar la versió en castellà. Joanot Martorell va compondre una novel·la de cavalleria amb un protagonista, Tirant, implicat en temes d'amor, política i l'ambient cortesà. Cervantes la va esmentar en el seu Quixot -publicat el 1605, un segle després de «Tirant lo Blanc»- com una de les obres que caldria salvar d'una crema de llibres. La versió de Màrius Serra es manté fidel a l'original però n'actualitza la llengua per fer-la més assequible.