El proper 21 de desembre a les 11 hores es presenta, a l'Ajuntament de Manresa, el llibre "Una ciudad de profesiones", escrit per Jordi Ludevid Anglada, arquitecte, que va ser delegat del Bages-Berguedà i president de la Demarcació de Barcelona, ex degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) entre els anys 2006 i 2010, ex president del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) de l’any 2010 al 2018 i ex President d’Unión Profesional española i vicepresident de CEPLIS y UMP entre els anys 2016 i 2018.

A Europa tenim avui 40 professions regulades, al servei de sis missions clau: la salut, la educació, la habitabilitat, la seguretat jurídica, la comunicació i la sostenibilitat econòmica i ambiental. Unes professions que s’exerceixen ineludiblement i de manera interdisciplinar en entorns urbans i en una societat xarxa cada cop més global, contribuint de forma decisiva a la substanciació i la gestió dels Drets humans i dels reptes globals. I és sobre aquesta capacitat, que esdevé estratègica, que l’autor reflexiona, entenent l’espai públic com un espai professional.

Per primer cop al nostre país es publica un assaig que analitza en profunditat l’evolució de les professions al llarg de la història, i el paper real o possible que tenen avui, en el context urbà. El fet professional afecta avui directament a més de 2 milions de professionals col·legiats a Espanya, més de 350 milions en el món. Representen més del 4% de la població espanyola, i un 25% de la població activa del país, un percentatge que s’incrementa si l’analitzem a les grans ciutats.

Sorprenentment, però, el col·lectiu professional, avui majoria de votants a les ciutats del mon, se sent desatès, indefens, poc valorat i, fins i tot, humiliat. Amb un enfoc positiu i constructiu, Ludevid fa èmfasi en la necessitat de recuperar la històrica relació ciutats-professions, així com també els oblidats valors professionals, com un binomi essencial d’una societat i una ciutadania noves.

El llibre identifica els processos de “desprofessionalització” que es viuen actualment i de forma global: la precarització laboral, la híper regulació burocratitzada i una inadequada educació, que no només afecten de manera directa els professionals, sinó que impacten en les bases de la nostra societat, l’esperit de la qual sempre ha estat associat al fet professional i al dels oficis.

La presentació del dia 21 es planteja com una conversa breu i distesa amb representants de les diferents institucions que han donat suport a la publicació, i que juntament amb l’autor tractaran de remarcar l’interès de recuperar aquesta antiga relació, entre les professions i els oficis d’una banda, i les ciutats, de l’altra.

Amb la presència de:

Marc Aloy, arquitecte, alcalde de la ciutat de Manresa

Assumpció Puig, arquitecta, degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

Josefina Cambra, biòloga, presidenta del Consell Estatal de doctors i llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències

Félix Solaguren, arquitecte, director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Arcadi Gual, metge, acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina (RAM), patró de la Fundació d’Educació Mèdica (FEM)

Jordi Ludevid, arquitecte, autor del llibre

Ferran Mascarell, historiador, vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona

Per poder seguir l’acte caldrà connectar-se al canal de youtube del COAC, que ho retransmetrà en directe.