Un recull de 450 fotografies que retraten la Manresa dels primers anys del franquisme. Imatges, moltes d'elles inèdites, que va recopilar en una dotzena d'àlbums Joan Prat Pons, tercer alcalde de Manresa durant la dictadura franquista, entre els anys 1945 i 1958, i que va conservar en el seu domicili. Ara, tot aquest material, que també inclou documents -targetes de felicitacions del Nadal del 45, per exemple- i objectes -com la vara d'alcalde, amb l'escut de Manresa, que la família ha decidit lliurar a la ciutat-, es poden consultar des d'avui, -cada àlbum contextualitzat de manera cronològica-, en el nou web de l'Associació Memòria i Història de Manresa, elaborat pels historiadors Joaquim Aloy i Pere Gasol.

Titulat «Els àlbums de fotografies de l'alcalde de Manresa Joan Prat Pons (1945-1958)», la majoria de les fotografies són d'actes en els quals Prat va participar o presidir com a primera autoritat municipal: la visita del general Franco a Manresa del 1947; les Festes de la Llum del 1949, l'acte oficial de lliurament de la credencial de «Comendador de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio», el 1952... Però, també, paisatge urbà o la Patum del 1935 i 1952. Imatges que, amb el pas del temps, «han adquirit un valor històric» i que il·lustren «la Manresa més oficial però, també, manifestacions de cultura popular dels anys 40 i 50 i aspectes de la vida quotidiana». En els àlbums, expliquen Aloy i Gasol, no hi consta cap referència a l'autoria de les imatges però, els historiadors apunten que bona part serien dels fotògrafs manresans Enric Villaplana i Marià Lladó. La web s'ha pogut realitzar gràcies a la família de Prat que ha facilitat tot el material per donar-lo a conèixer i «enriquir el patrimoni històric i cultural de la ciutat».