Ernest Molins Roca continua la seva tasca d'aprofundir en la història de dos municipis de l'oest del Bages: Fonollosa i Rajadell. Aquest cop, altra vegada a través de l'editorial manresana Zenobita, publica Cases i masos de Rajadell II, un segon volum que fa un recorregut per la història del municipi a través de les seves cases centenàries, i recull el patrimoni urbanístic i també el llegat dels seus habitants.

En aquesta ocasió, s'estudien les cases de la zona nord de Rajadell, Monistrolet, Vallformosa i Sant Amanç, i els masos medievals dels quatre pobles. El primer volum, publicat l'any 2020, recollia la història de les cases i els masos del sector sud de Rajadell, marcant el límit a la riera de Rajadell.

Les cases que s'han documentat i estudiat són aquelles que tenen una antiguitat superior als cent anys, i les històries que s'hi recullen abasten des dels orígens, si es coneixen, fins als actuals propietaris.

Seguint aquests criteris històrics i geogràfics, les cases s'han agrupat en set capítols, encapçalats cada un amb un plànol amb la localització dels edificis analitzats i un esquema o arbre genealògic dels hereus o propietaris de les cases: l'Estació, els Molins, Riavall, masos medievals, Monistrolet, Vallformosa i Sant Amanç.

El projecte, dividit en dos volums, que té per objectiu analitzar les edificacions centenàries d'aquest municipi del Bages, s'ha publicat per encàrrec de l'Ajuntament de Rajadell.

L'autor ha publicat fins ara, amb Zenobita, els llibres següents: Fals, les cases (2009); Fals, la història (2016); Camps, les cases i la història (2019); Cases i masos de Rajadell (2020); i Fonollosa, les cases (2020).

La presentació del llibre era un acte inclòs en la Festa Major d'Hivern, que se celebra a Rajadell per Sant Sebastià, però totes les activitats s'han ajornat a causa de la covid-19. De tota manera, es poden reservar exemplars trucant a l'Ajuntament de Rajadell (93 836 80 26) o fent un correu a rajadell@diba.cat. El llibre costa 30 euros.