La Viquipèdia en català celebra vint anys. El 16 de març del 2001 es va publicar el primer article en català d'aquesta enciclopèdia col·laborativa en línia. Feia dos mesos que Jimmy Wales havia fundat la Wikipèdia primigènia. Aquella iniciativa supera actualment els 55 milions d'articles en 309 llengües. La versió catalana es va crear després de l'anglesa i l'alemanya, i va ser la segona a tenir algun article. Concretament, la primera entrada en llengua no anglesa va ser 'àbac', creada el 17 de març del 2001 per Daniel José Queralto. Dos anys més tard la Wikipedia en català va adoptar el nom actual de Viquipèdia. Des d'aleshores s'hi han afegit 668.601 articles que editen 1.603 viquipedistes en actiu.

Per mantenir els servidors on s'allotja la Viquipèdia des del punt de vista financer, Jimmy Wales va crear la Fundació Wikimedia l'any 2004. Aquesta entitat es nodreix fonamentalment amb donacions i es dedica a donar suport a la comunitat d'editors de la Viquipèdia. No és propietària dels seus continguts ni interfereix en la seva línia editorial.

Cada versió lingüística s'organitza i es gestiona lliurement a través de la seva comunitat d'autors. Al llarg d'aquests 20 anys s'han anat creant entitats per donar suport als autors de la Viquipèdia i promocionar-la a nivell local. En l'àmbit catalanoparlant, aquesta tasca la desenvolupa l'associació Amical Wikimedia.

L'abril del 2020 la viquipèdia catalana fregava els 51 milions de visites mensuals, un fet que els viquipedistes atribueixen a la pandèmia. El rècord anterior, el maig del 2015, estava en els 42,5 milions. Durant el 2020 també hi ha hagut més de tres milions d'edicions i un augment del 10% d'editors en actius, que són els registrats amb cinc o més edicions.

La viquipèdia arriba al vintè aniversari amb reptes per afrontar com el fet que hi ha poques biografies de dones (un 18,44% en català), per bé que supera les 30.000. També hi ha poques editores, segons indica Amical Wikimedia, a l'entorn del 15%.

Les visites en català, a més, són menys que les que pertocaria pel nombre de parlants malgrat un alt nombre d'editors, afirma la mateixa font. La comunitat destaca la importància de navegar en català per millorar les visites en aquesta llengua. També assenyalen l'absència del català als assistents de veu en català.

Entre les línies de futur en les quals treballa la Fundació Wikimedia hi ha la Viquipèdia abstracta, un projecte per crear una versió de la Viquipèdia independent del llenguatge, tot utilitzant dades estructurades de Wikidata. S'espera que s'integri el 2023 amb la Viquipèdia.