El portal memòria.cat de l'Associació Memòria i Història de Manresa publica avui un nou web, elaborat pel periodista i fotògraf Salvador Redó i Martí (col·laborador i antic cap de fotografia d'aquest diari) que suma una nova aportació al coneixement de la quotidianitat en temps de guerra a través de les vivències personals. Ho fa amb la correspondència que es conserva del manresà Manel Prat i Pujol amb la seva família -vint-i-quatre cartes- que va ser escrita durant els quaranta-dos dies que va passar a les files de l'exèrcit republicà, entre el 16 de març de 1938, quan marxa de Manresa, fins al 26 d'abril, que és donat per desaparegut probablement a Rubielos de Mora, Terol. Tenia 31 anys.

Prat treballà de contramestre a la fàbrica de cal Serrano (Fabril Manresana), situada al torrent de Sant Ignasi entre els Tints Baltiérrez i la fàbrica de l'Areny, i participava en la societat civil local. Aquest fons postal procedeix de l'arxiu del seu fill, Joan Prat i Guitart, que tenia 6 anys quan va veure per darrer cop el pare, i consta d'una targeta postal, vuit cartes escrites per Prat a la seva muller, Ignàsia Guitart i Bohigas, nou cartes de la muller al marit, quatre cartes de Prat a la seva germana Rosa i al seu cunyat Amadeu Rosell, una carta a Prat de la seva germana Antonina i una carta d'Ignàsia Guitart adreçada a Sebastià Palol, sembla que un company de guerra, amb data del 15 de novembre del 1938 demanant-li notícies del seu marit.

El web publica la reproducció de les cartes manuscrites i sis fotografies. També la transcripció dels fragments que millor descriuen les situacions al front i a Manresa. Com explica Redó al web, «escriure serà una dèria, el cordó umbilical que uneix el soldat amb la família i, a l'inrevés, també la família confiarà a les cartes la falsa sensació de proximitat. És una correspondència de la quotidianitat, no s'hi expliquen ni batalles ni grans patiments».

Com apunta Redó, «no són totes les cartes que es van escriure, les deficiències en els correus republicans van comportar que se'n perdessin a milers».