Les restes òssies localitzades el 1978 per Josep Carreres i Lluís Guerrero a la bauma dels Ossos del Clot del Llop, a Cal Bassacs (Gironella), no són prehistòriques, com s’havia cregut fins ara: l’estudi antropològic realitzat per la biòloga especialitzada en antropologia física i forense Rosa Soler ha determinat que les restes de dos dels individus són d’entre l’antiguitat tardana (s. VII-VIII) i l’alta edat mitjana (s. X-XII). Les restes formen part d’un enterrament col·lectiu.