Dins del Festival Artístic del Barri Antic 2021 (FABA) s'organitzen les Jornades de construcció de L'Anònima: Transformadora Creativa, on es posaran sobre la taula referents i respostes davant la proposta de convertir L'Anònima en una fàbrica de creació per a la cultura transformadora. El FABA és el projecte que des de l'any 2017 reuneix diversos agents culturals del Centre Històric de Manresa per impulsar un espai de creació permanent de caràcter transformador referent a nivell català a l'edifici municipal de L'Anònima. La seva eina principal és la celebració del mateix festival, que enguany tindrà lloc del 26 de setembre al 2 d'octubre. Al llarg de la seva trajectòria, el FABA ha generat diverses propostes (com jornades de disseny participatiu o la moció al ple de març de 2019) per reunir la comunitat creativa de la ciutat i posar sobre la taula una sèrie de necessitats reivindicades històricament que no estan cobertes actualment per les polítiques i programes d'acció municipals. Les jornades comptaran amb la presència de Daniel Granados (Delegat de Drets Culturals de l'Ajuntament de BCN), Diego Garulo (tècnic municipal a La Harinera de Zaragoza), Luis Calderón (membre de CSA Tabacalera de Madrid) i Albert Soler (tècnic a Roca i Umbert de Granollers).

Aquestes jornades pretenen mostrar i debatre dubtes de la proposta del FABA per convertir l'Anònima en una fàbrica de creació per a la cultura transformadora amb la ciutadania, comunitat creativa, tècnics i membres de la corporació municipal de l'Ajuntament de Manresa. També pretenen mostrar referents d'arreu de la península que combinen creativitat i acció transformadora en espais públics, amb i sense la participació de l'administració. Tot això amb la voluntat també d'extreure conclusions i propostes específiques per a la realització d'una proposta de conveni i de model de gestió del projecte. Aquestes jornades se celebren dins del context que al mes de juliol es va presentar una instància a l'Ajuntament de Manresa perquè aquest concretés els usos que en vol fer de l'espai i així poder presentar formalment una proposta perquè l'Anònima esdevingui un centre de creació permanent. Aquesta instància encara no té resposta a dia d'avui.

A les Jornades hi participaran representants d'espais referents a nivell peninsular que la ciutat acollirà de forma presencial.

De Saragossa vindrà Diego Garulo, tècnic municipal de Cultura de l'Ajuntament de Saragossa en representació de La Harinera, un espai amb gestió directa per part de la comunitat i suport econòmic i tècnic del consistori en un edifici municipal. Ha estat reconeguda a nivell nacional amb diversos premis.

També hi assistirà Luis Calderón, membre de la comissió de comunicació del CSA La Tabacalera (Madrid). Tabacalera és un projecte establert en edifici 'abandonat', propietat del ministeri de Cultura, que després d'anys de pressió de l'entorn, el 2010 va firmar un conveni de gestió comunitària dels 9.200m2 dels 30.000 que té. L'única aportació que va fer va ser de 18.000€ el primer any, per obres mínimes d'adequació estructural.

Finalment també Albert Soler, tècnic de la fàbrica de les arts Roca Umbert de l'Ajuntament de Granollers. Roca Umbert és un espai cultural en constant transformació, al servei dels processos creatius, la formació artística i el diàleg entre les arts. És un laboratori més que un contenidor, que coopera amb el teixit econòmic i social de la ciutat de Granollers. L'edifici és propietat del municipi, està en constant rehabilitació (són diverses naus) i es gestiona des de l'ajuntament amb pressupost municipal en una ciutat mitjana, catalana i no capital de província, com Manresa.

Les Jornades de construcció de se celebraran entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre.

El programa L'Anònima: Transformadora Creativa

DIMARTS 28 DE SETEMBRE. TARDA (18h). Jornades de construcció. Bases i referents. Acte públic i obert a la ciutadania.

  • Taula rodona per a conèixer els referents amb els ponents assistents i aclarir dubtes. 
  • De qui és l'espai, Com es financen, Qui cobra?, Com s'organitzen, Com hi han arribat, Quines accions fan? És art? És creativitat? És transformació? Com treballen amb la comunitat? Amb la participació de Roca i Umbert, Tabacalera, La Harinera (connexió) i Daniel Granados de l'Ajuntament de Barcelona.
  • Exposició del projecte de fàbrica de creació del FABA i debat obert amb la participació dels ponents dels espais de referència

DIMECRES 29 DE SETEMBRE. TARDA (18h). Jornades de construcció. Socis i model de gestió. Acte reservat amb invitació.

  • Generar vincles entre potencials socis del futur espai de creació permanent.

DIVENDRES 1 D'OCTUBRE (13h). Acte públic amb invitació. Jornades de construcció. Conclusions i projecció.

  • Exposar de forma resumida els resultats de les jornades a l'equip municipal
  • Amb la participació de Luis Calderón de Tabacalera i Diego Garulo de la Harinera de Saragossa.

La tasca del FABA per convertir L'Anònima en un espai creatiu va aconseguir posar la reivindicació a l'agenda política de les eleccions municipals del 2019, a la vegada que ha ajudat a fer habitual l'ús de l'equipament per a actes i exhibicions diverses. Ara planteja l'oportunitat d'aconseguir per la ciutat un far de creació transformadora que irradiï a tot el territori català.