El segell Alba Editorial, del grup Prensa Ibérica, està publicant la saga de vint volums del gran fresc novel·lístic de Los Rougon-Macquart. Un projecte literari d’Émile Zola que retrata una família durant el Segon Imperi francès, quan n’era el cap Lluís Napoleó III.

A la població imaginària de Plassans s’inicia el transitar de la saga que va descriure Zola per «explicar com una família, un petit grups d’éssers, es comporta en una societat, desenvolupant-se per engendrar deu, vint individus que semblen, en un primer cop d’ull, profundament dissímils, però que l’anàlisi mostra íntiment lligats els uns amb els altres. L’herència té les seves lleis, com la gravetat». Són les paraules de Zola en el pròleg datat l’1 de juliol del 1871.

Tot comença amb Adélaïde Fouque, la dona a partir de la qual es desplega l’arbre genealògic de les dues branques familiars, la legítima dels Rougan i la il·legítima dels Macquart. Amb la seva mirada científica i racionalista, com un observador que descriu allò que veu, Zola parteix dels orígens de la saga i viatja per un període concret de la història de França del qual en són trets característics l’oportunisme i la supervivència. La traducció –Alba ja ha publicat els quatre primers títols– parteix de l’edició revisada per Zola del 1872.