Després de finalitzar el cap de setmana passat la temporada de concerts de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) amb tres concerts memorables amb la Cinquena Simfonia de Mahler al programa, L'Auditori de Barcelona finalitza aquest dijous els concerts vinculats al cicle El so original, una coproducció de la institució barcelonina amb la Fundació Centre Internacional de Música Antiga que lidera el músic d'Igualada Jordi Savall. Concretament serà amb la proposta El llibre vermell de Montserrat, a les set de la tarda, que tindrà lloc a la basílica de Santa Maria del Mar del barri de la Ribera, a Barcelona. 

Per a l'ocasió, Savall es posa de nou al capdavant de la Capella Reial de Catalunya, preparada a nivell vocal per Lluís Vilamajó, i del conjunt instrumental Hespèrion XXI, no només com a director sinó també amb el rabec, la viola d'arc i el rebab. Pel que fa al repertori del concert, se centra en El llibre vermell de Montserrat, del qual Savall n'és un gran expert atès que n'ha protagonitzat no només concerts memorables (com el del 20è aniversari de la Capella Reial de Catalunya) sinó també produït enregistraments de referència mundial. 

Aquesta obra és, per la bellesa i varietat d'obres i d'estils que inclou, un dels còdexs musicals més significatius del segle XIV. Era un mitjà per oferir als pelegrins uns cants acceptables dels indrets on les cançons folklòriques de tall profà es consideraven excessives. És probable que els pelegrins ja coneguessin les cançons incloses al còdex redactat entre el 1398 i el 1399, en la mesura que la tradició havia sancionat la importància dels textos i les melodies. Com es pot deduir d'algunes diferències estilístiques notables, és evident que les obres del Llibre Vermell no pertanyen a un sol autor. Això no obstant, en totes es fa servir el sistema de notació de l'Ars Nova francès, tret d'O virgo splendens (escrita en una notació semblant a la del plain-chant).