05 de abril de 2019
05.04.2019

Concurs de Relats Breus 2019 de Regió7: «Sant Jordi tenia un secret...»

Les obres, originals, de com a màxim 1.500 caràcters i en català, es poden fer arribar al diari fins el 28 d'abril

05.04.2019 | 12:35
El Concurs de Relats Breus de Sant Jordi arriba enguany a la setena edició

TOTES LES GUANYADORES

  • Marta Figueras (Garrigàs). Va ser la primera ganyadora del certamen, el 2013, amb El destí és juganer.
  • Maria Carme Martín (Manresa). Amb l'obra La veu de la pluja, va endur-se el primer premi de l'edició del 2014.
  • Ignacia Nacenta (Sant Fruitós). La vencedora del 2015 va firmar el relat Alfes.
  • Carme Garrido (Sallent). Va guanyar les edicions 2016 i 2017 amb els relats Sóc un drac cansat i Mater Amantíssima, respectivament.
  • Paula Rubiralta (Manresa). El seu La mare va ser el millor text de l'any passat.

Regió7 torna a llançar aquest mes d'abril un repte als seus lectors, escriure una història curta per a la convocatòria de la setena edició del Concurs de relats breus de Sant Jordi. Enguany, però, el text ha de partir d'aquesta idea: «Sant Jordi tenia un secret...». Els interessats i interessades en participar poden enviar des d'ara i fins al 28 d'abril els seus textos a la redacció del diari a través del correu electrònic web@regio7.cat.

El Concurs de relats breus de Sant Jordi de Regió7, que té el suport d'Angle Editorial, s'ha convertit en un clàssic d'aquestes dates i vol ser una excusa perquè aquelles persones de la Catalunya Central a qui els agrada escriure facin servir l'enginy i creïn un text original de com a màxim 1.500 caràcters sobre el tema proposat. Un jurat de primer nivell, format per escriptors, persones relacionades amb el món literari i representants d'aquests diari, seran els encarregats d'escollir les tres obres guanyadores, que seran publicades tant en l'edició de paper com en la digital de Regió7. Fins ara, en les sis edicions del concurs que s'han celebrat, totes les obres guardonades amb el primer premi han estat firmades per dones, i una d'elles, la sallentina Carme Gar-rido, ha estat la vencedora en dues edicions, la del 2016 i la del 2017 (vegeu el nom de la gua-nyadora de cada any al destacat de la dreta) .

El certamen és possible gràcies a la col·laboració d'Angle Editorial, Editorial Alba, Farell Editors, Llibreria Parcir i el MNAC, i la mecànica de funcionament és senzilla. Els participants han de fer arribar al diari els seus textos escrits en català i en format Word o similar. Tots seran publicats a www.regio7.cat tret d'aquells que, per la seva manca de qualitat o per contenir expressions inadequades o impublicables, siguin rebutjats. Un cop tancat el termini de presentació de relats –el diumenge 28 d'abril, a les 12 de la nit–, l'equip de correcció i redacció de Regió7 farà una selecció de deu obres finalistes. Es valorarà la qualitat dels textos, l'originalitat i la cor-recció lingüística.

El Concurs de Relats Breus de Sant Jordi de Regió7 torna a tenir enguany un jurat de luxe, format en aquesta setena edició per Rafel Nadal, l'autor més venut en català al conjunt del país aquest Sant Jordi i dues escriptores locals, Imma Cortina i Yolanda Esteve. Completa el quartet, Susana Paz, cap de la secció Cultures de Regió7. Ells seran els encarregats d'escollir les tres obres guardonades amb el primer, el segon i el tercer premi. El veredicte del Concurs de relats breus es donarà a conèixer en totes les edicions del diari a partir del 6 de maig.

Els autors de les deu obres seleccionades com a finalistes rebran un lot de llibres d'Angle Editorial, Editorial Alba i Farell Editors. A més, els tres guanyadors rebran una subscripció digital trimestral a Regió7.cat, un val de compra a la llibreria Parcir de Manresa i dues entrades per al MNAC.


Bases legals del Concurs de Relats Breus de Sant Jordi 2019

Les següents Bases han establert les condicions del 7è Concurs Relats Breus de Regió7, així com els requisits i normes que totes aquelles persones que participin han de conèixer.

Organització

Edicions Intercomarcals, SL, amb el número del CIF A08539165, a partir d'ara diari Regió7, amb domicili a Manresa, carrer Sant Antoni Maria Claret, 32, organitza un concurs de relats breus.

Participació

Al concurs hi poden participar totes aquelles persones físiques, majors d'edat, residents a la comunitat autònoma de Catalunya que facin arribar el seu text a Regió7 durant el període hàbil, correctament segons les regles establertes en aquestes bases. També hi podran participar menors amb autorització paterna.

No hi podran participar els empleats de diari Regió7, els empleats de Prensa Ibérica Media, SL així com tampoc familiars directes dels membres del jurat. Es podrà invalidar qualsevol participació de persones que hagin estat assistides pels que tenen prohibida la participació.

Els participants hauran de facilitar les seves dades de contacte amb informació veraç i acreditar la seva personalitat a l'hora de recollir el premi.

Cada participant només podrà presentar un relat.

La voluntat de Regió7 és que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, el diari exclourà automàticament i immediatament del concurs qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta inadequada, fal·laç o impròpia, realitzi comentaris impropis, injuriosos o calumniosos o escrigui qualsevol cosa que pogués ofendre o ferir una persona, empresa o entitat, empri mitjans desproporcionats, fraudulents o abusius, o incompleixi aquestes bases en qualsevol dels seus punts.

Premis

El concurs premiarà tres obres:

1r premi: subscripció digital trimestral a Regió7 + val de compra a la llibreria Parcir (Manresa) + 2 entrades per al MNAC
2n premi: subscripció digital trimestral a Regió7 + val de compra a la llibreria Parcir (Manresa) + 2 entrades per al MNAC
3r premi: : subscripció digital trimestral a Regió7 + val de compra a la llibreria Parcir (Manresa) + 2 entrades per al MNAC

A més, les 10 obres finalistes -incloses les 3 premiades- rebran un petit lot de llibres d'Angle Editorial, Alba Editorial i Farell Editors.

Cessió

Regió7 podrà utilitzar el nom, la imatge i el relat del guanyador amb finalitats de màrqueting, promoció i publicitat del concurs, en el seu mitjà i sense advertència prèvia al guanyador i sense cap tipus de remuneració per això. La participació en el concurs implica obligatòriament l'acceptació d'aquesta clàusula.

Vigència

Els participants que vulguin prendre part en el concurs ho podran fer entre el 5 i el 28 d'abril del 2019, ambdós inclosos. La resolució dels guanyadors serà comunicada al guanyador per correu electrònic o telèfon i s'anunciarà públicament tant a l'edició en paper com a l'edició digital de Regió7, a partir del 6 de maig.

No s'admetran participacions fora de les dates establertes.

Mecànica del concurs i lliurament de premis

Tots els participants poden presentar un relat breu escrit en català i de fins a 1.500 caràcters (comptant espais). Ho han de fer a través del correu electrònic web@regio7.cat. És obligatori adjuntar en el correu les dades personals (nom, cognoms, telèfon i localitat).

Quan a la temàtica, es demana que els relats parteixin d'aquest anunciat: «Sant Jordi tenia un secret». Els participants podran treballar amb ells de forma totalment lliure.

Els participants ens hauran d'enviar el seu relat en format word o similar. En tot cas ha de ser un arxiu informàtic que permeti l'edició del text. No s'acceptaran formats tancats (PDF) en els quals no sigui possible la separació del text per a la seva edició.

Tots els textos enviats seran publicats al web de Regió7 tret d'aquells que, per la seva manca de qualitat o per contenir expressions inadequades o impublicables siguin rebutjats.

De tots els treballs presentats, es farà per part de l'equip de correcció i redacció del diari una selecció de 10 obres finalistes. Es valorarà la qualitat dels textos, la seva originalitat i la seva correcció lingüística.

Regió7 designarà un jurat format per entre 4 i 6 persones -vinculades al món literari i artístic o al diari-, que serà l'encarregat d'escollir les tres obres guardonades amb el primer, el segon i el tercer premi.

Regió7 es reserva el dret d'excloure del concurs i, per tant, del lliurament dels premis, a aquell/s participant/s que, al seu entendre, hagi/n participat de forma incorrecta.

Protecció de dades de caràcter personal

A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en virtut del seu article 5, s'informa els participants que les dades que facilitin seran incloses en dos fitxers automatitzats de dades de caràcter personal, un de titularitat del diari Regió7.

Els organitzadors informen els participants de la incorporació de les dades de caràcter personal que facilitin en execució d'aquesta iniciativa als fitxers automatitzats de la seva titularitat, així com del tractament automatitzat al qual seran sotmesos amb la finalitat de ser utilitzats tant en activitats operatives o de gestió d'aquesta iniciativa com per a la realització de qualsevol activitat publicitària, promoció o de màrqueting relacionada amb aquest concurs, així com els serveis o els productes dels titulars. Els destinataris de la informació continguda en els fitxers seran els serveis operatius i comercials del diari Regió7.

Els participants consenten expressament que les dades així recollides se cedeixin a les empreses pertanyents al grup Prensa Ibérica Media amb les finalitats referida en el paràgraf anterior.

S'informa els participants que aquestes dades seran cedides a les següents empreses del grup Prensa Ibérica Media: Prensa Ibérica Digital, SL i Prensa Ibérica Media, SL

En compliment de la llei 34/2002, l'informem que es podran utilitzar les seves dades de contacte perquè li enviem prospecció comercial del diari Regió7i de tercers.

Regió7, com a responsable dels seus fitxers, garanteix als participants l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, i s'ha de remetre per escrit la sol·licitud concreta a Atenció de Protecció de Dades dels titulars.

De la mateixa manera, el diari Regió7 es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer.

Modificacions de les Bases i / o annexos

Els organitzadors es reserven el dret a realitzar modificacions incloent-hi la cancel·lació o suspensió anticipada de la promoció i/o afegir annexos successius sobre aquestes bases, publicant sempre aquestes modificacions i/o annexos a l'adreça: https://www.regio7.cat

Legislació i fur

La participació en aquesta promoció suposa la submissió expressa de les decisions interpretatives que en facin els organitzadors. En cas de divergència entre els participants i la interpretació d'aquestes bases dels organitzadors, seran competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els jutjats i tribunals de la ciutat del diari, i els participants renuncien expressament al fur que els pugui correspondre.

Acceptació de les bases

La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases per part de l'usuari.
L'incompliment d'alguna de les bases donarà lloc a l'exclusió del participant d'aquest concurs.

Manresa, 5 d'abril de 2019.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades