És de les poques opcions que existeixen actualment per pagar menys impostos, i com cada any a l'hora de fer la declaració de la renda els recordem, ja sigui per pagar menys o perquè la devolució sigui més gran.

Si al final ens vam decidir per començar a invertir en aquest producte de previsió, triar el pla de pensions individual més adequat no és una tasca fàcil, tant per la gran quantitat de productes existents com per les enormes diferències entre els actius en què inverteixen. Els plans de pensions, a diferència d'altres productes destinats a assegurar una renda o capital a l'hora de la jubilació, són productes que s'instrumenten com un fons d'inversió, invertint en diferent tipus de productes que poden (amb l'excepció dels garantits) generar fins i tot pèrdues.

A això cal afegir que són productes de cada vegada més llarg termini, ja que l'edat mitjana de contractació és cada vegada menor, i si tenim en compte les limitacions per rescat anticipat (mort del partícip, invalidesa i, amb la nova normativa, estar en atur i no cobrar subsidi) per tant en termes de rendibilitat ens hem de fixar més en productes de mitjà i llarg termini.

A través del nostre comparador, www.iahorro.com/plans-de-pensions podem accedir tant a les rendibilitats en diferents terminis de forma global com a diferents categories. No s'ha d'oblidar, com sembla en molts fullets d'emissió de productes, que les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures però si ens serveixen de guia.

El que sí que és completament objectiu són les comissions. Pagar per exemple un 1% menys amb un termini de 28 anys suposa guanyar més d'un 30% addicional.

Canviar de plans

Però el que no s'ha d'oblidar és una de les grans avantatges d'aquests productes. El fet de poder canviar lliurement, podent adaptar-los a les necessitats i termini d'inversió del pla de pensions. Així per als que comencin les aportacions amb un horitzó de més de 20 o 25 anys fins a l'edat de jubilació, la millor opció són productes de major risc com la renda variable o renda variable mixta, ja que en el llarg termini generen una rendibilitat més gran podent salvar cicles dolents com el dels últims dos anys.

A mesura que s'apropi l'edat de jubilació, s'ha d'anar passant a productes més segurs, deixant per als últims anys fons de renda fixa a curt termini que generen rendibilitat molt limitada però amb poc risc de perdre el que hem invertit.

Pel que fa als productes garantits, especialment en renda variable, és una bona opció per no perdre la inversió però amb un preu, unes grans comissions.

Per això abans d'escollir qualsevol producte, estudiï bé les condicions de qualsevol producte.