La indústria de l'esport genera 4.000 milions d'euros, xifra que equival al 2,1% del PIB català. Segons un informe de la secretaria general de l'esport que analitza l'impacte econòmic de la industria i que ha estat presentat aquest dimecres al Cercle d'Economia, l'esport es confirma 'com a sector rellevant en l'economia catalana' i té un pes 'semblant al de sectors econòmics rellevants i dinàmics'. L'any 2006 aquest sector va generar 1.876 milions en termes de valor afegit brut. A més, el món de l'esport ocupa 91.000 llocs de treball, un 2,6% de tota l'ocupació a Catalunya. Els principals productors esportius catalans són el moviment associatiu esportiu i les empreses i els mitjans de comunicació.